Mijn aanpak

Samen versterken
Iedereen is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Om een kind of jongere in zijn kracht te zetten, laat ik mijn werk maximaal aansluiten bij de belevingswereld van alle betrokkenen. Dus ook bij de verzorgers en leerkrachten. Zo creƫren we een gezamenlijke aanpak en zorgen we er samen voor dat de best mogelijke voorwaarden voor de ontwikkeling ontstaan.

Verschillende invalshoeken
Door goed te kijken, te luisteren en mee te denken probeer ik de sterke kanten sterker te maken en de minder sterke kanten tot ontwikkeling te laten komen.

Doorlopende verbetering
Mijn werken is gericht op continue verandering en begeleiding. Een handelingsgericht advies is meestal pas het begin van een proces naar verbetering. Ik probeer daarom zoveel mogelijk in beeld te blijven, om een doorgaande lijn in de ontwikkeling te waarborgen. Zo kan ik ook, samen met de betrokkenen, eerder gegeven adviezen tijdig aanpassen aan de laatste ontwikkelingen.

Samen aan de slag gegaan
Bij een kind dat bij mij de training executieve functies had gevolgd, was het niet alleen mijn training die hielp, het was vooral de samenwerking met de ouders en de leerkracht, die ook met de opdrachten en adviezen aan de slag gingen. Hierdoor versterkten we elkaar en zagen we allemaal de snelle vooruitgang bij het kind.

Tim (10) over de training executieve functies:
“ik kan beter mijn werk af hebben, beter concentreren
en ik kan zelf aan mijn spullen denken”.